บัตรเครดิต

บัตรเครดิต

บุคคลส่วนใหญ่ที่มีอาชีพเป็นพนักงานประจำทั่วไป จะมีรายได้ประจำต่อเดือนที่ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท นั้น ซึ่งมีคุณสมบัติในการถือบัตรเครดิตของแต่ละสถาบันการเงิน ทำให้บุคคลเหล่านี้จะเลือกใช้บัตรเครดิตแทนการใช้เงินสดมากว่า เพื่อความสะดวก และได้ประโยชน์จากการใช้บัตรเครดิตนั้นด้วย

บัตรเครดิต

ประโยชน์หลักๆ ของ ผู้ถือบัตรเครดิตสามารถใช้จ่ายได้เลยซึ่งจะใช้วงเงินจากบัตรที่ได้รับการอนุมัติ และสามารถชำระเงินคืนได้เต็มจำนวนที่ใช้ไปโดยที่ไม่เสียดอกเบี้ย หรือถ้าไม่สะดวกชำระได้เต็มจำนวนก็สามารถผ่อนชำระขั้นต่ำต่อเดือนได้   ประโยชน์ของบัตรเครดิตยังไม่หมด ไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง

1.ค่าธรรมเนียมรายปีแรกมักจะฟรี เพื่อกระตุ้นให้สมัครบัตรเครดิต และมีการใช้จ่ายตั้งแต่ปีแรก หลังจากนั้น อาจมีการคิดค่าธรรมเนียม ซึ่งสามารถขอยกเว้นได้  แต่บางสถาบันการเงินก็จะฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ

2. การสะสมคะแนนพิเศษเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรในรอบบิลแรก ไมล์สะสมพิเศษ หรือของขวัญ อาทิ กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น

3. โปรโมชั่นผ่อนสินค้า 0% ช่วยให้ผู้ถือบัตรเครดิตสามารถซื้อสินค้าที่อยากได้ แต่ราคาแพง ด้วยการผ่อนสินค้าเป็นรายเดือนผ่านบัตรเครดิต ส่วนจะเสียดอกเบี้ยหรือไม่ขึ้นอยู่กับนโยบายของร้านที่รับผ่อนสินค้านั้นๆ

4. หากฉุกเฉินในยามจำเป็น ก็ยังมีประโยชน์ในการกดเงินสดออกจากบัตรเครดิตได้ด้วย เช่น กรณีไปเที่ยวต่างประเทศ ไม่สามารถถอนเงินออกจากธนาคารได้ และต้องใช้เงินสด ก็สามารถใช้บัตรเครดิตกดเงินสดจากตู้ ATMs ได้ แต่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนดนั่นเอง

5. บัตรเครดิตบางใบเมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศผ่านบัตรเครดิต จะได้รับประกันการเดินทางคุ้มครองอุบัติเหตุฟรี ส่วนทุนประกันขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร

6. ประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายได้แก่ การสะสมคะแนนเมื่อรูดบัตร หรือสะสมไมล์ และสามารถนำคะแนนไปแลกเป็นของรางวัล หรือนำไมล์สะสมไปใช้แลกตั๋วเครื่องบิน อัพเกรดตั๋วเครื่องบินได้ในภายหลัง

7. บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง ในกรณีรถเสีย จองร้านอาหาร จองโรงแรม พนักงานช่วยเหลือของผู้ให้บริการบัตรเครดิต สามารถช่วยเหลือเพื่อนๆ ได้

คุณสมบัติการสมัครบัตรเครดิต

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสถาบันการเงิน แต่หลักๆทั่วไปของการสมัครบัตรเครดิตจะมีดังนี้

กรณีพนักงานประจำ

 • มีรายได้ประจำต่อเดือนเข้าบัญชีธนาคารทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ
 • มีสลิปเงินเดือน และหนังสือรับรองเงินเดือนออกโดยบริษัท
 • อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
 • อายุขั้นต่ำ 20 ปีสำหรับบัตรหลัก
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน

กรณีเจ้าของกิจการ

 • มีกระแสเงินหมุนเวียนบัญชีขาเข้าย้อนหลัง 6 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน ส่วน จำนวนเงินขั้นต่ำในบัญชีขึ้นอยู่กับธนาคาร และบัตรแต่ละใบ
 • บัญชีเปิดมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานของบริษัท

เอกสารประกอบการสมัครบัตรเครดิต

พนักงานประจำ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน(ชาวต่างชาติ)
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก
 • บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3-6 เดือน

เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน

ค่าธรรมเนียม หรืออัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต

การใช้บัตรเครดิต มีค่าใช้จ่าย 5 อย่างที่ควรระวัง บางอย่างก็สามารถหลีกเลี่ยงได้

1. อัตราดอกเบี้ย

โดยปกติ อัตราดอกเบี้ยของบัตรเครดิตจะค่อนข้างสูง มากกว่าร้อยละ 20 ต่อปีและธนาคารจะหารออกมาเป็นรายวัน เพราะฉะนั้น หาก ต้องการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ควรจะจ่ายบิลบัตรเครดิตเต็มจำนวนในทุกๆ เดือนส่วนการจ่ายขั้นต่ำต่อเดือนนั้น ก็ยังต้องเสียอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกัน

2. ค่าธรรมเนียมรายปี

ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้คือค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตรายปี ซึ่งแล้วแต่นโยบายของแต่ละธนาคารว่าจะคิดหรือไม่ และคิดเท่าไหร่ แต่ธนาคารมักจะมีนโยบายยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี หากใช้จ่ายผ่านบัตรถึงยอดที่กำหนดต่อปีหรือจะลองทำการต่อรองกับธนาคารเมื่อสิ้นปี เพื่อทำการขอยกเว้น ก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่


3. ค่าธรรมเนียมกดเงินสด

ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หากทำการกดเงินสดผ่านบัตรเครดิตจากตู้ ATMs สิ่งที่จะต้องเสีย นอกเหนือจากอัตราดอกเบี้ยที่คิดตั้งแต่วันแรกที่กดเงินสดแล้ว ยังรวมถึงค่าธรรมเนียมในการกดเงินสดแต่ละครั้งอีกด้วย เพราะฉะนั้น หากไม่มีความจำเป็นจริงๆ ที่จะต้องกดเงินสดจากบัตรเครดิต หลีกเลี่ยงจะเป็นการดีที่สุด


4. อัตราดอกเบี้ยกรณีผ่อนสินค้าผ่านบัตรเครดิต

ไม่ใช่ทุกร้าน ที่รับผ่อนสินค้าผ่านบัตรเครดิต แบบดอกเบี้ย 0%  บางร้านจะคิดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมด้วย เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะทำการผ่อนสินค้าผ่านบัตรเครดิตควรเช็คข้อมูลให้ดีก่อน


5. ค่าธรรมเนียมรูดบัตรเครดิต

ตามปกติแล้ว หากร้านค้าใด รับบริการรูดซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิต จะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนคิดเป็น 2-3% ที่ทางร้านจะต้องจ่ายให้กับทางธนาคาร นั่นทำให้ร้านค้าบางร้านเลือกที่จะผลักภาระในส่วนนี้มาให้ลูกค้าผู้ใช้บัตรเครดิตแทน ซึ่งทางที่ดี ก่อนที่จะรูดซื้อสินค้าที่ไหน สามารถสอบถามได้ก่อนว่าทางร้านคิดค่าธรรมเนียมในการรูดบัตรเครดิตหรือไม่ และคิดเท่าไหร่