สินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อบุคคล  เป็นสินเชื่อที่ได้รับเป็นเงินก้อนเพื่อนำไปใช้จ่ายตามความต้องการของผู้กู้ ซึ่งส่วนใหญ่มักนำเงินนี้ไปลงทุนในธุรกิจ โดยการขอสินเชื่อส่วนบุคคลทั่วไปจะได้วงเงินกู้อยู่ที่ประมาณ 5 เท่าของรายได้ หรือมากกว่านั้น

ประเภทของสินเชื่อเงินสด สามารถแบ่งออกได้เป็นทั้งหมดสองประเภท ดังนี้

 1. สินเชื่อเงินสดที่อยู่มนรูปแบบของบัตรกดเงินสด

ที่เรียกว่า “บัตรกดเงินสด”เป็นสินเชื่อหรือวงเงินก้อนที่สถาบันการเงินหรือธนาคารเป็นผู้อนุมัติออกให้ที่อยูในรูปแบบบัตรที่สามารถกดเงินสดออกมาได้จากตู้กดเงินของธนาคารต่างๆมีรูปแบบคล้ายบัตรเอทีเอ็ม  โดยผู้ขอสินเชื่อบัตรกดเงินสดจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีรายได้ประจำต่อเดือนที่ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ของแต่ละสถาบันการเงิน
สินเชื่อส่วนบุคคล

วงเงินการอนุมัติสินเชื่อประเภทนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละสถาบันการเงินหรือธนาคารผู้เป็นเจ้าของแหล่งเงินกู้นั้นด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ในการอนุมัติวงเงินกู้ของบัตรกดเงินสดจะอนุมัติสูงสุดอยู่ที่ 3 เท่าของรายได้ประจำ และอัตราดอกเบี้ยของบัตรกดเงินสดนั้นจะสูงสุดอยู่ที่ 28%ต่อปี ซึ่งนับว่ามีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัตรเครดิตทั่วไปและค่อนข้างสูงกว่าสินเชื่อประเภทอื่น

 ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากการอนุมัติให้วงเงินสินเชื่อบัตรกดเงินสดเป็นความเสี่ยงที่สูงสำหรับสถาบันการเงินหรือธนาคารที่เป็นผู้อนุมัติวงเงินกู้บัตรให้ เพราะในการขอสินเชื่อเงินสดผู้ยื่นขอสินเชื่อประเภทนี้ไม่ต้องมีการค้ำประกันในการขอสินเชื่อบัตรกดเงินสด จึงมีความเสี่ยงสูงในกรณีเป็นหนี้จะสูญหรือกรณีที่ชำระคืนล่าช้าตามมา

ข้อดีของการมีบัตรกดเงินสด ก็คือผู้ที่ได้รับอนุมัติเป็นเจ้าของบัตรกดเงินสดจะมีเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน โดยจะกดเงินมาใช้เมื่อเมื่อไรก็ได้ที่ตู้เอทีเอ็มทั่วไป อีกประการหนึ่งถ้าคุณยังไม่กดเงินในบัตรมาใช้ ก็ไม่เสียดอกเบี้ยแต่อย่างใด หรือคุณจะกดมาใช้บางส่วนในยามฉุกเฉินก็ได้ หรือ เอาไป เล่น ufabet168โดยที่ไม่ต้องกดเงินสดออกมาทั้งหมดการคิดดอกเบี้ยก็จะคำนวณตามจำนวนที่กดออกมาใช้เท่านั้น

อีกประเด็นที่ต้องคำนวณด้วยเวลากดเงินสดจากบัตรกดเงินสดออกมาใช้ คือ ระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนเงินต้นทั้งหมด เพราะจะมีอัตราดอกเบี้ยที่จะคำนวณออกมาเป็นรายวันจากวงเงินที่ใช้ ดังนั้น การกดเงินสดจากบัตรกดเงินสดจึงควรคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้คืนเป็นรายวันนั่นเอง

สินเชื่อบุคคล

 • สินเชื่อเงินสดที่อยู่ในรูปแบบของสินเชื่อบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีคุณสมบัติเด่นที่แตกต่างจากสินเชื่อแบบบัตรกดเงินสดทั่วไป ก็คือ เป็นเงินกู้ที่สามารถกู้ได้ในระยะยาวถึง 5 ปี เป็นสินเชื่อที่ใช้ในวัตถุประสงค์ที่ต้องการผ่อนชำระใช้เงินคืนในระยะยาว ซึ่งอาจจะเป็นการกำหนดชำระอยู่ที่ 6 เดือน 1 ปี หรือมากกว่านั้น ส่วนใหญ่ทางสถาบันการเงินหรือธนาคารจะกำหนดชำระไว้ที่ไม่เกิน 5 ปี และการคำนวณอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลนี้จะคำนวณตามวงเงินที่ขอสินเชื่อ ซึ่งจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินหรือธนาคารเจ้าของแหล่งเงินกู้ที่อนุมัติ โดยที่อัตราดอกเบี้ยที่คิดคำนวณจะอยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าสินเชื่อชนิดบัตรกดเงินสด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำเงินไปใช้ โดยมีการชำระคืนเงินที่แน่นอนในระยะยาว เช่น การนำเงินสดจากสินเชื่อเงินสดส่วนบุคคล นี้ไปลงทุนในธุรกิจและในกิจการต่าง ๆ ซึ่งคำนวณแล้วว่าจะนำผลกำไรส่วนหนึ่งมาชำระคืนสินเชื่อเงินสดในก้อนนี้  หรือ ใช้เป็นเงินฉุกเฉินที่จะสามารถผ่อนใช้เงินคืนได้ในระยะยาว โดยผู้ขอสินเชื่อส่วนบุคคล จะต้องมีคุณสมบัติ คล้ายกับบัตรกดเงินสด อาจจะต่างกันที่รายได้ประจำต่อเดือน หรือปัจจัยอื่นๆ

เมื่อทราบรายละเอียดของประเภทสินเชื่อเงินสดแต่ละประเภทกันแล้ว การพิจารณาขอสินเชื่อแต่ละประเภท ก็ขึ้นอยู่กับผู้กู้จะมานำเงินมาใช้ในวัตถุประสงค์อะไร ส่วนเอกสารการยื่นกู้สินเชื่อบัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อบุคคลนั้นจะใช้เอกสารประกอบการพิจารณาแบบเดียวกัน จากนั้นก็รอผลการอนุมัติ ซึ่งจะใช้เวลาไม่นาน

เอกสารการยื่นกู้

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน(พนักงานประจำ)
 • เอกสารประกอบกิจการ/บริษัท เช่น หนังสือรับรองบริษัท ทะเบียนการค้า เป็นต้น
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชี
 • บัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • เอกสารอื่นๆ (ตามที่สถาบันการเงินนั้นร้องขอ)