สินเชื่อรถยนต์

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ เป็นการทำสัญญาซื้อขาย ระหว่างคุณกับบริษัทจำหน่ายรถยนต์ โดยทำสัญญาเช่าซื้อผ่านตัวกลาง คือสถาบันการเงินหรือบริษัทไฟแนนซ์ ต่างๆ โดยสถาบันการเงินหรือบริษัทไฟแนนซ์นั้นจะชำระเงินค่ารถยนต์ที่คุณจะซื้อเต็มจำนวนแทนคุณ  หลังจากนั้นคุณก็ทำสัญญาตกลงผ่อนชำระเป็นรายเดือนกับสถาบันการเงินหรือบริษัทไฟแนนซ์เหล่านั้นแทน

การจะซื้อรถยนต์ ณ ปัจจุบันนี้ขอสินเชื่อไม่ยุ่งยากเหมือนในอดีต เพราะมีแหล่งเงินกู้สินเชื่อรถยนต์ที่หลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงิน หรือบริษัทไฟแนนซ์ต่างๆ ที่จัดโปรโมชั่นส่วนลดมากมาย ไม่ว่าจะเป็นลดดอกเบี้ย ดาวน์ 0% เป็นต้น การปล่อยกู้สินเชื่อรถยนต์ไม่ต่างจากการกู้สินเชื่อบ้านเลย คือถ้าลูกค้ามีเครดิตดี ไม่มีประวัติการชำระล่าช้าหรือค้างชำระ ก็สามารถกู้ผ่านสบาย

                    วงเงินการกู้สินเชื่อรถยนต์ เฉลี่ยวงเงินสินเชื่ออยู่ประมาณ 75-85% ของราคารถ ส่วนระยะเวลากู้ก็ประมาณ 12-72 เดือน โดยจะอนุมัติง่ายขึ้นหากคุณมีรายได้สม่ำเสมออย่างน้อย  3 เท่า ของเงินค่างวดที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน เพราะจะแสดงว่าคุณมีความสามารถในการผ่อนชำระค่างวดรถได้ เช่น ฟัน88 บาคาร่าออนไลน์

เตรียมศึกษาข้อมูลลายละเอียดสิ่งเหล่านี้ก่อนจะยื่นกู้สินเชื่อรถยนต์

 • ข้อมูลรถ
สินเชื่อรถ

จะซื้อรถแบบไหนศึกษาให้ดี เพราะรถแต่ละประเภท แต่ละยี่ห้อ แต่ละรุ่น จะมีข้อดี ข้อด้อยต่างกันไป คุณต้องเลือกรถให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ สิ่งสำคัญคือเลือกให้เหมาะกับเงินในกระเป๋าของคุณมากที่สุด

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • ประวัติแบล็กลิสต์

ก่อนจะซื้อรถควรเตรียมตัวก่อน ว่ามีประวัติเสียในบูโรไหนหรือเปล่า เช่นมีการผิดนัดชำระหนี้สินเชื่อต่างๆ เพราะถ้ามีต้องทำเรื่องปิดให้เรียบร้อยก่อน และทิ้งระยะที่ปิดหนี้ที่ผิดนัดชำระให้นาน กว่า 2 ปี จึงจะสามารถยื่นกู้ซื้อรถได้ ถ้าจะซื้อเลยต้องนำใบปิดหนี้มายื่นกับไฟแนนซ์ และวางเงินดาวน์ประมาณ 40%ขึ้นไป ไฟแนนซ์จะพิจารณาเป็นกรณีๆไป

 • เตรียมเงินดาวน์

เตรียมเงินดาวน์ คือ เตรียมเงินสดที่คุณออกเงินซื้อรถเองเป็นส่วนแรก หักลบจากราคารถแล้ว เหลือเท่าไร ให้ไฟแนนซ์จัดยอดซื้อส่วนที่เหลือไปคูณเป็นเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อคิดยอดผ่อนที่คุณต้องจ่ายต่อเดือนนั่นก็แปลว่า เงินดาวน์ยิ่งสูง ภาระในการผ่อนในแต่ละเดือนก็ยิ่งต่ำลง หรือพูดง่ายๆ ดาวน์สูง= ผ่อนต่ำ , ดาวน์ต่ำ =ผ่อนสูง

หากดาวน์น้อยกว่า 20% ของราคารถ จะต้องมีคนค้ำประกัน หรือ หากรายได้ไม่ถึง 2 เท่าของค่างวดรถควรมีคนซื้อร่วม 1 คน ถึงจะผ่านง่ายขึ้น

 • ดอกเบี้ยที่จะกู้

แต่ละสถาบันการเงินหรือบริษัทไฟแนนซ์ จะมีโปรโมชั่นเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย ที่แตกต่างกัน แต่จะเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่(Flat Rate)จะมีการคำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่สัญญาอนุมัติ ไปจนวันครบกำหนดสัญญา

 • ระยะเวลาผ่อนชำระ

นอกจากเงินดาวน์เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการคิดดอกเบี้ย คือ จำนวนงวดการผ่อนชำระ ที่ยิ่งผ่อนนาน ดอกเบี้ยก็จะยิ่งสูงโดยส่วนมากจำนวนงวดที่นิยมกันจะอยู่ที่ประมาณ 48 เดือน (4ปี) หรือ 60เดือน (5ปี) ถ้านานกว่านี้ ดอกเบี้ยจะสูงขึ้นมาก ซึ่งทำให้ต้องจ่ายเกินกว่าราคาจริงมากไปโดยไม่จำเป็น

ศึกษาดูว่า สถาบันการเงินหรือบริษัทไฟแนนซ์ไหนที่คุณจะเลือกกู้ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อจะได้ไม่เสียเวลากลับไปร่วมรวมเอกสารใหม่อีกครั้ง ลดเวลาในการขอกู้เงินลงไปอีก

เอกสารทั่วไปที่ยื่นกู้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ มีดังนี้

 • เอกสารส่วนบุคคล

–    บัตรประชาชน

      –    ทะเบียนบ้าน

 • เอกสารแสดงรายได้
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชี
 • บัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • สลิปเงินเดือน(สำหรับพนักงานประจำ)หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • เอกสารประกอบกิจการ/บริษัท
 • เอกสารอื่นๆ (ที่สถาบันการเงินหรือบริษัทไฟแนนซ์นั้นขอ)

เมื่อเตรียมเอกสารพร้อมแล้วคุณสามารถยื่นกู้สินเชื่อรถยนต์ได้เลย รอผลอนุมัติสินเชื่อประมาณ 2-7 วันแล้วแต่ทางสถาบันการเงินหรือบริษัทไฟแนนซ์พิจารณา อนุมัติแล้วได้ออกรถได้เป็นหนี้ก้อนใหญ่ ที่นี้คุณก็ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนให้ดี เพื่อไม่ให้มีปัญาหาตามมาทีหลัง