อัตราค่าดอกเบี้ย เป็นยังไง

อัตราค่าดอกเบี้ย เป็นยังไง


อัตราค่าดอกเบี้ยหมายถึงอัตราที่ผู้ขอยืม (ลูกหนี้) จ่ายดอกเบี้ยในการใช้เงินที่ตนยืมมาจากผู้ให้ยืม (เจ้าหนี้) โดยระบุ อัตราดอกเบี้ยเป็นจำนวนร้อยละของเงินต้นที่จ่ายเป็นปริมาณงวดขยายเวลาสำหรับช่วงเวลาทั้งหมดระหว่างระบุช่วงเวลาเงินกู้หรือเครดิตทั้งสิ้น อัตราค่าดอกเบี้ยธรรมดาแสดงเป็นปริมาณร้อยละของเงินต้นต่อระยะเวลาหนึ่งปี บางเวลาอาจแสดงสำหรับระยะเวลาอื่น ดังเช่น เป็นเดือนหรือวัน มีอัตราค่าดอกเบี้ยหลายอัตราสำหรับช่วงเวลาเดียวกันหรือเปรียบเทียบกันได้ ขึ้นกับความน่าจะผิดนัดชำระหนี้ของผู้ขอยืม ช่วงเวลาตกค้าง เงินที่ใช้คืน และตัวกำหนดอีกหลายตัวของเงินกู้ยืมหรือเครดิต ตัวอย่างเช่น บริษัทหนึ่งยืมเงินลงทุนจากธนาคารเพื่อซื้อสินทรัพย์ใหม่สำหรับธุรกิจของตนเอง และเพื่อเป็นการตอบแทนผู้ให้ยืมได้สิทธิเหนือสินทรัพย์ใหม่เป็นหลักทรัพย์รับรอง และดอกในอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับในการขยายเวลาการใช้เงินลงทุนแล้วให้ยืมแก่ผู้ยืมแทน

อัตราค่าดอกเบี้ย เป็นยังไงวัตถุประสงค์อัตราค่าดอกเบี้ยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือสำคัญของแผนการการเงิน รวมทั้งถูกเอามาพิจารณาเมื่อจัดแจงกับตัวแปรอย่างการลงทุน เงินเฟ้อและการว่างงาน ธนาคารกลางของประเทศต่างๆมีแนวโน้มลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อปรารถนาเพิ่มการลงทุนและการบริโภคในเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม หลักการเศรษฐกิจมหภาคอัตราค่าดอกเบี้ยต่ำมีความเสี่ยงได้และอาจจะเป็นผลให้เกิดฟองสบู่เศรษฐกิจ ซึ่งการลงทุนจำนวนมากเทไปสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งตลาดหุ้น ในประเทศปรับปรุงแล้ว การปรับอัตราค่าดอกเบี้ยจึงมีเพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในพิสัยเป้าหมายสำหรับกิจกรรมด้านเศรษฐกิจหรือจำกัดอัตราค่าดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพื่อป้องกันแรงขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจ

สนับสนุนการจัดทำโดย เล่นง่าย จ่ายจริง คลิกw88