เงินกู้นอกระบบ

เงินกู้นอกระบบ

การใช้เงินด่วนของบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ แต่ประกอบอาชีพค้าขาย อาชีพอิสระ และอาชีพอื่นๆ ที่มักเลือกกู้เงินแบบนอกระบบมาใช้จ่ายอเนกประสงค์ในชีวิตประจำวัน โดยการกู้เงินนอกระบบเป็นการกู้เงินแบบที่ไม่มีระบบ ระเบียบ ไม่ได้อยู่ในระบบสถาบันการเงินใดเลย แต่อาจเป็นบุคคลทั่วไปหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่จัดสรรเงินให้ผู้ที่อยากจะใช้เงินก้อนจำนวนหนึ่ง  เพื่อไว้ใช้จ่าย

หนี้นอกระบบ สามารถแบ่งหนี้ออกเป็นสองประเภทได้ ดังนี้

 1. หนี้ระยะสั้น (รายวัน)

หนี้ระยะสั้น เป็นการปล่อยกู้ที่มีการเก็บเงินดอกเบี้ยเป็นรายวัน โดยบวกทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไว้ด้วยกัน

 1. หนี้ระยะยาว (รายเดือน/รายปี)

หนี้ระยะยาวเป็นการปล่อยกู้ระยะยาวมากกว่า 1 เดือนจนถึงรายปี มีการเก็บดอกเบี้ยเป็นรายเดือน จนกว่าจะมีเงินก้อนมาใช้คืน กรณีที่ยอดเงินสูงมากจะมีการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับเงินกู้นอกระบบ เช่น โฉนดที่ดิน เป็นต้น

หลายคนมักเลือกใช้บริการเงินกู้นอกระบบ เพราะความสะดวก รวดเร็ว นั่นเอง การกู้เงินนอกระบบหาแหล่งเงินกู้เงินได้ง่าย ไม่ยุ่งยากมากขั้นตอนเหมือนกับการกู้เงินกับสถาบันการเงินทั่วไป และยังไม่มีเงื่อนไขเงินเดือนขั้นต่ำด้วย แต่ผลเสียที่ต้องแลกมาเพื่อให้ได้ซึ่งความง่ายคือ “ความเสี่ยง”

ความเสี่ยงในการใช้เงินกู้นอกระบบ

 • ดอกเบี้ยสูง
  ถึงแม้ว่าการกู้เงินนอกระบบจะใช้ข้อความโฆษณาในลักษณะ “เงินด่วน ดอกเบี้ยถูก” แต่ความเป็นจริงจะคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด (คือเกินร้อยละ 15 หรือร้อยละ 1.25 ต่อเดือน) จนดอกเบี้ยอาจจะสูงถึง 35% ต่อปีหรือมากกว่าก็ได้

ด้วยความที่ดอกเบี้ยสูงเกินคาดคิดและหลายคนไม่ทันอ่านรายละเอียด ทำให้ตกเป็นเหยื่อของเงินกู้นอกระบบง่ายๆ จนไม่สามารถจ่ายเงินได้ทัน

 • ดอกลอย
  ดอกลอยสามารถเกิดได้ ถ้าลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ทั้งจำนวนในคราวเดียวกันได้ แต่สามารถชำระได้เพียงดอกเบี้ยเท่านั้น ทำให้ปริมาณเงินที่ต้องจ่ายโดยรวมถูกทบต้นทบดอกจนยอดหนี้สูงขึ้น ทำให้มีภาระหนี้สูง และเมื่อทบเข้าไปในระยะยาว จากกู้ไม่กี่พันบาทอาจจะลอยไปเป็นหลักหมื่นหรือหลักแสนเมื่อลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้
 • ไม่มีสัญญาชัดเจน
  การทำสัญญาเงินกู้นอกระบบไม่สามารถตรวจสอบได้ ไม่มีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน และผู้กู้ก็ไม่สามารถต่อรองกับเจ้าหนี้ได้ด้วย ผู้กู้ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายด้วย
 • เกิดภัยคุกคาม
  หากลูกหนี้ผิดนัดการจ่ายเงินมักมีการข่มขู่ คุกคาม ทำร้ายร่างกาย ทำลายทรัพย์สิน ทำให้อาย หลายกรณี ซึ่งเป็นการบั่นทอนอนาคตของผู้กู้ไปด้วย
เงินกู้

วิธีหนีห่างจากหนี้นอกระบบ

 1. วางแผนการเงินล่วงหน้า ใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่ใช้เงินเกินตัวจนทำให้ต้องกู้หนี้ยืมสิน
 2. ประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของตนเองก่อนเริ่มสร้างหนี้ใหม่ ไม่กู้เงินซ้ำซ้อนนำการกู้ตัวนั้นไปโปะตัวนี้
 3. ศึกษารายละเอียดผู้ให้กู้ และเงื่อนไขการชำระเงินหรืออัตราดอกเบี้ยให้ดี รวมถึงตรวจสอบรายละเอียดสัญญาเงินกู้ให้ดี
 4. อย่าเชื่อโฆษณาที่กล่าวเกินจริง ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆ ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจ
 5. หากจำเป็นต้องกู้เงิน เพื่อเล่น บาคาร่าออนไลน์ เลือกกู้เงินในระบบ เพราะมีหน่วยงานภาครัฐคอยดูแล ดอกเบี้ยและสัญญาที่มีความชัดเจน
  การกู้เงินนอกระบบนั้นเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น หากคุณกู้เงินนอกระบบมาใช้แล้ว อย่าลืมจัดการชำระหนี้โดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดดอกเบี้ยสูงเกินไปจนทำให้ภาระหนี้เราสูงตามไปด้วย แต่ถ้าอยากแก้ปัญหาทางการเงินนั้นจะต้องเริ่มต้นจากศึกษาความรู้การเงิน ฝึกนิสัยการใช้เงิน รู้จักประหยัดอดออม ไม่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย

สรุป

หนี้นอกระบบ ถือเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบในระดับประเทศ ด้วยปัญหาทางการเงินรุมเร้าทำให้คนหลายคนมักเลือกที่จะกู้เงินนอกระบบ มากกว่ากู้ในระบบ ส่วนใหญ่ก็มีภาระหนี้ที่เยอะ จนไม่สามารถกู้ในระบบได้ เลยต้องไปกู้นอกระบบมาเพิ่ม จนส่งผลเสียตามมาอย่างคาดไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงภัยคุกคามถูกเจ้าหนี้ตามตัวถึงบ้านหรือที่ทำงาน

ทางที่ดีควรวางแผนจัดการเงินให้เป็นระบบใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่สร้างหนี้เพิ่ม และถ้าจำเป็นก็เน้นการกู้เงินในระบบเถอะครับ เพื่อความปลอดภัยของคุณและทรัพย์สินของคุณเอง